WOZ bezwaar aantekenen wanneer je denkt dat de WOZ waarde van jouw woning niet klopt helpt echt. Wanneer de WOZ waarde te hoog is betaal je meer aan diverse belastingen omdat deze gebaseerd zijn op de WOZ waarde. Dit betreft de:

  • Onroerend zaak belasting (OZB)
  • Waterschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vermogensbelasting
  • Roerende ruimtebelasting. 

Door bezwaar aan te tekenen bij een te hoge WOZ waarde kun je dus besparen. Uit onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders niet de moeite nemen om WOZ bezwaar aan te tekenen. Toch kun je op een heel simpele manier bezwaar tegen de WOZ laten aantekenen. Bezwaar aan laten tekenen door een bezwaarmakers bureau is makkelijk én gratis! Dit komt omdat het bezwaarmakers bureau de kosten hiervoor vergoed krijgt van de gemeente waar jij woont. Wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard zijn de kosten voor het bezwaarmakers bureau.

WOZ Bezwaar laten aantekenen; baat het niet dan schaadt het ook niet!

Inderdaad, wanneer je als particulier WOZ bezwaar laat aantekenen door een bezwaarmakers bureau dan is dit gratis. Het enige dat jij hoeft te doen is je aanmelden door middel van het aanmeldformulier op de website van het bezwaarmakers bureau. Doe dit wel binnen 6 weken na de ontvangst van de WOZ beschikking want dat is de termijn waarbinnen je WOZ bezwaar kunt aantekenen. Je ontvangt dan van het bureau de vraag om een overeenkomst en een machtiging te ondertekenen. De machtiging zorgt ervoor dat het bureau gemachtigd is namens jou om WOZ bezwaar te mogen indienen. Het bezwaarmakers bureau vraagt daarna het taxatieverslag op bij de gemeente en beoordeeld de haalbaarheid van aantekenen van bezwaar tegen het WOZ bedrag. Hierbij spelen de argumenten die jij bij de aanmelding hebt opgegeven ook een rol. 

Hoe wordt de WOZ waarde vastgesteld en wat zijn bezwaar argumenten

De gemeente bepaald de WOZ waarde aan de hand van een taxatie. Deze taxatie hoeft niet bij elke woning uitgevoerd te worden. De taxateur kijkt naar vergelijkbare panden in de buurt en naar panden in de buurt die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente gaat uit van het bedrag dat jouw woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar, de waardepeildatum. In het taxatieverslag staan de woningen die de gemeente heeft gebruikt voor het vaststellen van de WOZ waarde van jouw woning. Omdat niet elke woning daadwerkelijk wordt getaxeerd kunnen er zaken zijn die niet kloppen. WOZ bezwaar argumenten zijn:

  • Er is teveel grond meegenomen in het rapport
  • Er is veel achterstallig onderhoud aan de woning
  • Er is asbest in jouw woning aanwezig
  • Er zijn belemmerende omgevingsfactoren

Waarom een bezwaarmakers bureau in schakelen in plaats van zelf doen?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er nogal wat argumenten die de WOZ waarde kunnen bepalen. Een gespecialiseerd bureau ontdekt al gauw welke argumenten gelden voor het verlagen van de WOZ waarde van jouw woning. Een bezwaarmakers bureau heeft WOZ taxateurs in dienst die gespecialiseerd zijn in bezwaar- en beroepsprocedures. 

Wanneer je een bezwaarmakers bureau inschakelt als particulier om WOZ bezwaar in te dienen is dat voor jou geheel gratis. Vraag via bezwaarmaker.nl om hulp!