De veiligheid in magazijnen moet altijd de voorkeur hebben. De magazijnindustrie heeft een van de hoogste sterftecijfers per jaar. Deze cijfers kunnen aanzienlijk worden verlaagd door enkele eenvoudige veiligheidstips voor magazijnen op te volgen. Tips die levens kunnen redden, het aantal schadeclaims kunnen verminderen en veiligere werkomstandigheden kunnen bieden.

1. Schoonmaken en organiseren

De vloeren van een magazijn moeten altijd vrij zijn van slip- en struikelgevaar. Zorg ervoor dat de vloeren altijd vrij zijn van vloeistoffen, losliggende snoeren, gereedschap, of iets anders dat een mogeljik gevaar kan opleveren. Zo is het belangrijk om iets dat op de vloer is gemorst, direct op te ruimen. Gebruik antisliptapijt, verf en tape op de werkvloer. Bedek kabels en elektriciteitssnoeren die over looppaden lopen met duurzame kabelafdekkingen. Dit om struikelen te voorkomen. Plan werkstromen zo dat producten, apparatuur en afval geen hinder veroorzaken. Plaats waarschuwingsborden en felgekleurde tape langs de randen van laadperrons. Natuurlijk om te voorkomen dat personeel per ongeluk over de rand loopt. Controleer de geplande route van de vorkheftruck, pallethefwagens en andere mobiele apparatuur op obstakels of mogelijke gevaren.

2. Opleiding

De meeste magazijnen omvatten een veiligheidsoriëntatie tijdens het inwerkproces. Echter sommige van deze regels verliezen na verloop van tijd hun belang op de werkvloer. Alle medewerkers dienen altijd op de hoogte zijn van de veiligheidsprocedures in het magazijn. Ongelukken gebeuren meestal wanneer men de kantjes ervan afloopt. Bijvoorbeeld om tijd te winnen. Het personeel dient zich ervan bewust te zijn welke gevolgen hieruit kunnen voortvloeien. Geef alle nieuwe werknemers een uitgebreide training in veiligheidsprocedures. Voortdurende bijscholingsprogramma’s gedurende de gehele periode dat iemand in het magazijn werkt is van groot belang. Elke werknemer moet de juiste persoonlijke beschermmiddelen hebben om het werk veilig te kunnen doen.

3. Onderhoud

Het opstellen van een onderhoudsplan is aan te bevelen. Ook het vervangen van slecht functionerende of beschadigde apparatuur. Machineonderdelen, pallets, containers en stellingsystemen worden oud en verslijten door herhaaldelijk gebruik. Ze moeten regelmatig worden geïnspecteerd om potentiële veiligheidsrisico’s op te sporen.

  • Zorg voor een gedocumenteerd onderhoudsschema voor alle apparatuur.
  • Zorg ervoor dat machines en machineafschermingen correct werken.
  • Rapporteer onmiddellijk alle defecten of schade.
  • Inspecteer pallets en stellingsystemen regelmatig.
  • Laad pallets correct om de stabiliteit te verzekeren. Als er vaten met gevaarlijk materiaal zijn opgeslagen, gebruik dan pallets die het morsen van materiaal tegengaan.
  • Gebruik voor stellingsystemen en mezzanines netten om te voorkomen dat voorwerpen vallen.
  • Bewaar ontvlambare stoffen in veiligheidskabinetten.

4. Barrières en hekken installeren

Veiligheidshekken en -poorten zijn essentieel om de risico’s van vallen te beperken en contact met gevaarlijke apparatuur te voorkomen. Ze worden gebruikt om voetgangers af te scheiden van het heftruckverkeer.  Maar ook om een aangewezen route te creëren binnen het magazijn. Gebruik veiligheids hekken om ze goed zichtbaar te maken en zelfsluitende hekken om te garanderen dat gebieden zijn afgesloten.

5. Juiste heftechnieken

Een van de belangrijkste oorzaken van verwondingen in een magazijn is het tillen van goederen. Als een lading niet met een vorkheftruck of automatische hefbrug kan worden getransporteerd, moet een werknemer dit werk overnemen. De juiste tilvorm en -technieken om ergonomisch letsel bij het stapelen, tillen en opslaan van materiaal te voorkomen, is dan extra belangrijk. Als werknemers de juiste tiltechnieken gebruiken, lopen ze minder kans op rugletsel, polsblessures en andere letsels die veroorzaakt worden door het tillen van zware voorwerpen.

Je magazijninrichting uitbesteden. Ontdek alle voordelen.